Freitag, 1. April 2011

Vind från SÖ?


Jag har en väninna i Tyskland som dels är konstnär och dels är hon missionär för att barnen ska utveckla sin handskrift - även i våra tider då datorer och smartphones har tagit över det mesta. Hon säger: I Kina och Japan hör detta till personlighetsutvecklingen. Jag tycker också om att skriva för hand och därför brevväxlar jag med en kvinna i Stockholm som på sätt och vis är släkt med Måsen, fast egentligen inte...

Nu ska min tyska väninna hålla föredrag om situationen i andra länder i Europa och hon frågar mig hur det är i Sverige. Hur går det till för barnen att lära sig skriva nuförtiden? Lär de sig bara att texta eller finns en riktig skrivstil med sammanhängande bokstäver? (Jag läste på nätet om SÖ-stilen som inte togs emot med alltför stor förtjusning...) Hur mycket vikt lägger man på att utveckla skrivstilen när barnen blir lite äldre? Bedömer läraren skrivstilen ibland eller alltid bara innehållet? Finns vissa normer eller kan varje skola bestämma själv hur barnen ska lära sig skriva? Kunskaper, synpunkter och erfarenheter (samt skannade skolhäften) tar jag gärna emot via e-post.

Heute frage ich meine schwedischen Leser: Wie lernen schwedische Kinder schreiben? Lernen sie Schreibschrift oder Druckbuchstaben? Wird das Schönschreiben heute noch gefördert bzw. bewertet? Gibt es Vorgaben oder kann jede Schule das selbst bestimmen? Ich habe nämlich Post bekommen von einer Frau, die uns einmal ein großes Geschenk gemacht hat. Das hatte mit Tonis 18. Geburtstag zu tun - und mit einer Möwe... Und nun kann ich mich endlich revanchieren! :-)


Keine Kommentare: