Samstag, 5. April 2008

Vem var Anders Aleby?

Nu har jag - äntligen, äntligen! - lyckats att få tag i de svenska tolkningarna av några av Eva Strittmatters dikter! Igår kom ett ganska tunnt häfte fram till mig med posten. När jag öppnade kuvertet kände jag mig som en kalv på grönbete.

"Höga domstolen" heter dikturvalet från 1975 som är tolkat av en översättare som heter Anders Aleby. Men vem var denna man? Jag kunde inte hitta några ytterligare informationer - förutom det som står i häftets omslag. Vet kanske någon av mina läsare mer om honom? Och varför behövdes en man som Stig Carlson för att publicera en samling med många fina tyska dikter? Eller rättare sagt - en samling som inte kunde publiceras efter hans bortgång... Här är texten som jag tycker låter så tragiskt på något sätt:


ANDERS ALEBY

utgav 1965 och 1966 i FIB:s lyrikklubbs bibliotek två volymer: Bertold Brecht, Etthundra dikter (nr 107) och Erich Kästner, Dikter i urval (nr 116) som fick mycket beröm på grund av tolkningarnas ledighet och trohet mot originalet. Aleby var då redan 70 år gammal. Efter framgången med de två utgåvorna beslöt han att förverkliga en gammal dröm: en antologi som skulle heta Ett hundra års tysk lyrik och innehålla mellan 200 och 300 dikter från Hölderlin och Möricke till Rilke och Paul Celan. Den oförbrännelige lyrikentusiasten Stig Carlson gav Aleby allt stöd. Men när Stig Carlson plötsligt rycktes bort och lyrikklubbens policy ändrades fanns inte längre något intresse för Alebys idé. Denne arbetade emellertid oförtrutet vidare. På publicering tänkte han föga så bergtagen som han var av sin uppgift. Under tio års tid översatte han mellan 400 och 500 dikter.

Aleby var 80 år när han fick kontakt med Kooperativa Bokgillet som lovade ta hand om hans antologi. Att Östtysklands nya stjärnskott Eva Strittmatter utkommer först beror på de speciella förhållanden som råder på bokmarknaden. Skulle det visa sig att Statens kulturråds och Biblioteketstjänsts stöd till, resp. beställningar av Strittmatter- volymen ger ett tillräckligt stabilt ekonomiskt underlag, kan utgivningen av själva antologin påbörjas omedelbart. Annars får den vänta tills anslagsfrågan löst på annat sätt. Vad vi mest av allt önskar är att 80-åringen Aleby ännu får uppleva att de dikter som berett honom själv så mycken glädje skall få chansen att glädja även andra.

Herbert Connor

* * *

Antologin blev tyvärr aldrig av. Nu ligger alla dessa fina dikter någonstans (var någonstans?) och ingen fick läsa dem. Kan man inte göra någonting åt det?
Wer war Anders Aleby?

Jetzt habe ich - endlich, endlich! - eine schwedische Ausgabe mit Gedichten von Eva Strittmatter ergattern können. Gestern kam ein schmales Bändchen mit der Post bei mir an. Als ich das Kuvert öffnete, hatte ich Herzklopfen vor Freude. Wirklich.


"Höga Domstolen" - Hohes Gericht - heißt die Gedichtauswahl, die 1975 in Schweden herauskam. Der Übersetzer heißt Anders Aleby. Gern würde ich ihm ein paar Worte schreiben, viele Worte schreiben. Aber es geht nicht. Er ist seit mehr als 25 Jahren tot. Im Umschlag des Heftes mit den Strittmatter-Gedichten steht folgender Text über ihn:


ANDERS ALEBY

gab 1965 und 1966 in der
Bibliothek FIB Lyrikklub zwei Bände heraus: Bertold Brecht - Einhundert Gedichte (Nr. 107) und Erich Kästner - Gedichtauswahl (Nr. 116), die auf Grund der Gewandtheit der Übersetzungen und der Treue zum Original viel Lob bekamen. Aleby war zu diesem Zeitpunkt bereits 70 Jahre alt. Nach dem Erfolg der beiden Ausgaben beschloß er einen alten Traum zu verwirklichen: eine Anthologie sollte es werden - mit dem Titel Einhundert Jahre deutsche Lyrik, die 200 bis 300 Gedichte enthalten würde: von Hölderlin und Möricke bis Rilke und Paul Celan. Der unverbesserliche Lyrikenthusiast Stig Carlson gab Aleby dabei jede Unterstützung. Doch als Stig Carlson plötzlich von uns ging und die Ausrichtung des Lyrikklubs sich änderte, gab es kein Interesse mehr an Alebys Idee. Dieser arbeitete in der Zwischenzeit jedoch unverzagt weiter. An die Veröffentlichung verschwendete er nicht so viele Gedanken - war er doch ganz von seiner Aufgabe besessen. Innerhalb von zehn Jahren übersetzte er ungefähr 400 bis 500 Gedichte.

Aleby war 80 Jahre alt, als er mit der Kooperativen Büchergilde in Kontakt kam, die versprach, sich seiner Anthologie anzunehmen. Daß nun gerade Ostdeutschlands neuer Stern Eva Strittmatter als erstes herauskam, hängt mit den besonderen Verhältnissen zusammen, die auf dem Büchermarkt herrschen. Sollte es sich erweisen, daß die Unterstützung des Staatlichen Kulturrates und des Bibliotheks- dienstes sowie die Verkaufszahlen des Strittmatter-Bändchens ein ausreichendes finanzielles Polster schaffen würden, dann sollte die Herausgabe der Anthologie sofort in Angriff genommen werden. Ansonsten müsste dieses Vorhaben warten, bis die Frage eines Zuschusses anderweitig geklärt wäre. Was wir uns vor allem wünschen: Der 80jährige Aleby möge es noch erleben, daß die Gedichte, die ihm selbst so viel Freude bereitet haben, die Chance bekommen, auch anderen Menschen Freude zu machen.

Herbert Connor

* * *

Soweit der Text über Anders Aleby. Mehr konnte ich über ihn leider nicht in Erfahrung bringen. Was allerdings ganz sicher ist: Die Anthologie mit den vielen schönen deutschen Gedichten, die kam niemals heraus.


Inhaltsverzeichnis des schwedischen
Eva-Strittmatter-Gedichtbändchens

Keine Kommentare: