Donnerstag, 3. Januar 2008

Magdalena Kožená - Lamento

Ett nytt år - en ny rubrik. Okay, CD der Woche - veckans skiva - det låter inte särskilt infallsrikt. Men jag ska försöka ändå. Musiken blev ju ännu mer betydelsefull i mitt liv under året som gått, eftersom min mås har ingen tillgång längre till världen av bokstäver och bilder som så självklart finns för alla av oss - utan vi har i skivornas medievärld "bara" ljudböcker och musik-CDs för att njuta av tillsammans. Ja, och det ledde till att även jag lärde mig att lyssna på musik ännu intensivare. Och det ledde dessutom till att vi kunde fördubbla den där skatten som finns i våra huvud och i våra hyllor om det gäller musik och musikskivor.

Idag ska det bli Bach. Bach igen. Men inte bara den stora Johann Sebastian utan några ur Bach-familjen till. Den tjeckiska mezzosopranen Magdalena Kožená lagade tillsammans med den tyske violinisten och dirigenten Reinhard Goebel en fin meny av Bach-kantater: de av Johann Christoph Bach serveras som förrätt, Francesco Bartolomeo Contis som mellanrätt, Johann Sebastians som huvudrätt och Carl Philipp Emanuels och Johann Christoph Friedrich Bachs som efterrätt respektive digestive. "Lamento" heter menyn. Och här kan man prova: Deutsche Grammophon. Smaklig måltid!

* * *

Magdalena Koženás son Jonas skulle man förresten ha ett öga på. Pappan är Simon Rattle - och lillen kommer säkert inte att bli Formel-1-förare eller bankchef. Nej, det tror jag inte.


http://www.kozena.cz


Ein neues Jahr - eine neue Rubrik. Ja, gut, "CD der Woche", das klingt nicht besonders einfallsreich. Aber ich probiere es trotzdem mal. Die Musik ist im Laufe des vergangenen Jahres ja noch mal ein bisschen wichtiger für mich geworden. Schließlich hat meine Möwe keinen Zugang mehr zur Welt der Buchstaben und der Bilder - eine Welt, die für alle von uns so selbstverständlich ist. Und wenn wir gemeinsam Produkte aus der Scheibenwelt genießen, dann sind es eben "nur" Hörbücher und Musik-CDs. Das hat wohl dazu geführt, dass ich die Musik nun noch intensiver höre. Und außerdem brachte es mit sich, dass sich unser Musik-Fundus verdoppelt hat: der in unseren Köpfen und der in unseren CD-Regalen. Ein wahrer Schatz!

Heute soll es Bach sein. Wieder einmal Bach. Aber nicht nur der große Johann Sebastian, sondern auch noch ein paar mehr aus der Bach-Familie. Die tschechische Mezzosopranistin Magdalena Kožená hat zusammen mit dem deutschen Geiger und Dirigenten Reinhard Goebel ein feines Menü aus Kantaten zusammengestellt: die von Johann Christoph Bach gibt es als Vorspeise, den Zwischengang bilden ein paar von Francesco Bartolomeo Conti, Johann Sebastians gibt es als Hauptgericht und die von Carl Philipp Emanuel und Johann Christoph Friedrich Bach werden als Nachtisch bzw. Digestive serviert. Das Menü heißt "Lamento". Und hier kann man es kosten: Deutsche Grammophon. Guten Appetit!

* * *

Ach, übrigens, den kleinen Sohn Jonas von Magdalena Kožená sollte man wohl im Auge behalten. Der Papa ist Simon Rattle - und das Bübchen wird später einmal ganz gewiss nicht Formel-1-Fahrer oder Bankchef. Nee, das glaube ich nicht.

Keine Kommentare: